Tekstpraktijk

Lysan Tekstpraktijk

Voor ik fulltime als zangpedagoog ging werken, heb ik jarenlang als tekstschrijver en tekstcorrector gewerkt.

Ik was enige tijd journalist voor vaktijdschriften, schreef teksten bij programmaboekjes voor klassieke concerten en andere teksten over muziek. Ook maakte ik op verzoek persberichten, en schreef met enige regelmaat columns.

Daarnaast corrigeerde ik teksten op spelling, stijl en consistentie.

Voor mijn eigen plezier schrijf ik verhalen en poëzie. Met beide heb ik bij locale wedstrijden prijzen gewonnen, en enkele van mijn korte verhalen zijn gepubliceerd.

Nog steeds ben ik incidenteel in de journalistiek actief: als columnist, muziekjournalist, interviewer… net wat er gevraagd wordt. Ook doe ik nog werk als tekstcorrector en eindredacteur.

Een goed geschreven tekst communiceert met de doelgroep. Goed geschreven betekent uiteraard dat de tekst inhoudelijk goed in elkaar zit, maar ook dat stijl en spelling correct zijn. Verder moet de tekst soepel lezen zonder haperingen of dubbelzinnigheden die verwarring kunnen opleveren, en aansluiten op het niveau en de leefwereld van de doelgroep.

Met al deze zaken kan Lysan Tekstpraktijk je helpen. Tevens kan ik vertalingen verzorgen vanuit het Engels en het Duits naar het Nederlands.

Tarieven en voorbeeldteksten op aanvraag