Andere lesvormen

Coaching

Coaching van (semi)professionele zangers in voorbereiding op een concert of opnamesessie. Hierbij breng je zelf een te zingen liederenprogramma mee. Ook je eigen begeleider is welkom. We zullen naast technische en expressieve aspecten van het te zingen materiaal ook intensief stilstaan bij podiumpresentatie.

Toelatingsexamen

Voorbereiding op een toelatingsexamen voor het conservatorium. We stellen desgewenst samen het te zingen programma vast, en richten ons bij het instuderen mede op de speciale situatie die een toelatingsexamen vormt voor de zanger.

Stemvorming en stemcoaching   

Speciaal voor professionele sprekers. Voor wie dagelijks urenlang spreekt of regelmatig lezingen geeft, worden bijzondere eisen gesteld aan het stemgebruik. Door middel van zingen kan hier op een plezierige en effectieve manier aan gewerkt worden.

Stemtest of stemdiagnose   

Voor een stemtest of stemdiagnose is het mogelijk een eenmalige afspraak met me te maken. Hierin kan ik samen met jou nagaan wat voor stemsoort je hebt als je in een koor wilt gaan zingen, of wat je met een specifiek stemprobleem zou kunnen aanvangen.

Teambuilding  

Tevens is het mogelijk om in uw bedrijf middels stemvorming aan teambuilding te werken. Ook, of misschien zelfs juist, voor mensen die nooit gezongen hebben, kan dit nieuwe perspectieven openen, nieuwe kanten van zichzelf laten zien. Er wordt gewerkt aan de hand van eenvoudig repertoire dat ook voor ongeoefende zangers toegankelijk is.

Samen zingen wordt zo een laagdrempelige manier om zonder voorkennis gezamenlijk iets tot stand te brengen, en werkt positief op de onderlinge verbondenheid.

En verder…  

Er zijn vele andere vormen van coaching denkbaar. Overleg is altijd mogelijk. Schroom daarom niet om met al je vragen of ideeën contact met mij op te nemen.